Regler og vedtekter

Reglement for båthavna

Dokument: Vedtekter og reglement for Kvaløyvågen Båtforening (oppdatert 2020)

Båten skal være fortøyd med tau tilpasset båtens størrelse. Fortøyningstauene skal være påsatt strekkavlastere, fortrinnsvis med gummi.

Ved bruka av landstrøm skal det benyttes godkjent olje- og sjøvannsbestandige kabler. Rød plastkabler eller lignende er ikke tillatt brukt.

Det påhviler båteiere å holde orden på og rundt utliggeren. Lettbåt og utstyr må ikke lagres på flytebryggene. Fortøyninger og kabler må ikke legges slik at det er til hinder for snørydding mm.

Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, fiskeslo, oljesøl eller lignende i havneområdet.

I innseilingen og innenfor havna skal det ikke benyttes større fart en nødvendig for manøvreringer, maks 5 knopp fart.

Comments are closed.