Forside

Informasjon og nyheter

Innkalling til årsmøtet 2024
Innkalling til årsmøtet 2023
Værstasjon

Vi har satt opp værstasjon på taket til fiskebruket. Den viser foreløpig vind og vindretning på nettsiden. Her er lenke til værstasjonen i interaktivt kart

Vedtekter og reglement
Leiepriser

Leiepris pr. døgn kr. 200,- / Leiepris pr. mnd. kr. 1500,- / Leiepris pr. år kr. 7000,- / Leiepris pr. døgn kr. 350,- for fremmedbåter som driver næringsvirksomhet (ikke for båter som driver ordinært fiske)

Vi har fått kamera

Vi har satt opp kamera på fiskebruket og tørrfisklageret som viser stillbilde fra båthavnen. Se under fanen «Kamera (passord)»

Årsmøte 30. april 2019

Innkalling og dokumenter til årsmøtet 30. april 2019 i Kvaløyvågen Båtforening ligger nå tilgjengelig i – DOKUMENTER 2019 under fanen  «For andelshavere (passord)»

Betale med VIPPS

Det er nå enkelt å betale til båtforeningen med VIPPS Nr. 106971. Evt. søk KVALØYVÅGEN BÅTFORENING SA. Menyvalg for båtplass leie: Døgn – kr. 200,- \ MND – kr. 1500,- \ År – kr. 7000,-

Andelshavere

Vi er ferdig med det første driftsåret i Kvaløyvågen båtforening. Som dere kjenner til ble styrets sammensetning endret på årsmøtet og det har vært mye å ta tak i. Tidligere styret gjort en fremragende jobb, og lagt et godt grunnlag å bygge videre på. Vi vil forsøke å holde dere oppdatert med hva som skjer, hovedsakelig gjennom nettsiden vår og også gi dere noen påminnelser.

Selskapet er nå opprettet i Brønnøysundregisteret

Selskapet er nå opprettet i Brønnøysundregisteret, bankforbindelser er opprett, vedtekter og reglementer er gjort offentlig. Vi er i ferd med å bygge opp en struktur i foreningen som gjør at man lett kan få oversikt.

Styret ønsker å minne om de rettigheter og plikter vi har

Ref. våre vedtekter og reglementer. Vi har et eget ansvar å se etter båt og båtplass. I den sammenheng er det spesielt to ting vi ønsker å påpeke. Fortøyning og strøm. Det skal benyttes strekkavlastning på alle for-tøyningen, og det skal være fortøyd skikkelig. Det er også et krav at dersom man har strøm fra landuttak, skal det benyttes godkjent kabel.

Parkering

Det er nå oppmerket parkering og plassene som båtforeningen disponere er opp mot veien. Dette er spesielt viktig når det må brøytes og ikke minst når det er høy aktivitet for Joh. H. Pettersen.

Vær utfordringer

Hardt vær er vi vant til, spesielt når det er vind fra syd-sydvest og det fell fra Hestevika og Nyvika mot flytebryggen. Da er vi mest sårbar. Spesielt på de ytteste plassene, dette på både A-brygga og partallene på B-Brygga. Fredag 6 januar, fikk vi en god leksjon i at vi må ta høyde for været. Da fikk A brygga en mindre skade trolig som følge av at presset ble for stort på uteliggerne. Dette er utbedret midlertidig og vil bli utbedret permanent når for-holdene er mere egnet. I den sammenheng er det satt ut ekstra fortøyning for båtene på A brygga som SKAL benyttes ved sørling vindretning.

Markedsføring

For å få aktivitet med utleie av båtplasser så har vi nå kommet inn på Redningsselskapet sine websider, og utgivelse av «VELiHAVN». Samtidig jobbes det med våre egne websider som skal kunne benyttes av både gjeste og andelshavere. Dette skal være klart før sesongen med båtturister starter.

Henstilling til alle

Fiske, hvalsafari og nordlysturisme, det er flere næringer som har stor aktivitet i løpet av året. For at anlegget skal komme til sin rett håper vi at alle viser storsinn og etterstreber å gi en positiv opplevelse som bruker av anlegget for både besøkende og næringsdrivende. Da vil vi oppnå et felleskap, ikke bare i bygda, men for alle som kommer hit!

Antall besøkende på kvaloyvagen.no:

21435 unike brukere, 49126 sidevisninger totalt siden 1. mai 2017

Comments are closed.